CÔNG TY TNHH TMDV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VẬN TẢI LAM SANG Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc
Số 01/2020/BBĐCHĐ-LS TP.Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 02  năm 2020

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Hôm nay, ngày 28 tháng 02  năm 2020, tại văn phòng Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Lâm Sang, chúng tôi gồm có:

 Bên A: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI  LÂM SANG


Địa chỉ
: F1/57D ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314674433

Điện thoại: 0982 222 477                   Email: vantailamsang@gmail.com
Do ông: Lê Văn Sang                         Chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

 

Bên B: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP MINH QUÂN

 

Địa chỉ: 131/12/6A Đường Tân Chánh Hiệp 18,Phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12,Thành Phố hồ Chí Minh,, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315264983

Điện thoại:…0949267789.     Email: …satthepminhquan@gmail.com
Do ông (Bà): Mai Thị Thu     Chức vụ:  Giám Đốc

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 01GTKT0/001, ký hiệu LS/19E Số 00000361 ngày 21/1/2020, và hóa đơn ký hiệu LS/19E Số 00000362 ngày 22//2/2020 cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Ghi sai địa chỉ công ty

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ (Address): 109 Trương Thị Ngào, Khu Phố 4, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI SỐ LƯỢNG NHƯ SAU:

Địa chỉ (Address)131/12/6A Đường Tân Chánh Hiệp 18,Phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12,Thành Phố hồ Chí Minh,, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

LÊ VĂN SANG                                     MAI THỊ THU

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Contact Me on Zalo
A Lô : 094777 2137